zaterdag 31 mei 2014

Zepperen: Sint-Genovevakerk

En dan ben ik naar Zepperen gereden, 15 kilometer voorbij Hasselt, in de richting van Sint-Truiden, waar het ondertussen een deelgemeente van is. Je bent meteen in  Haspengouw, wat je merkt aan de fruitbomen. Maar daarvoor ben ik er niet gaan kijken: om de kerk was het mij te doen, de Sint-Genovevakerk met name. Die heeft een prachtige, stoere romaanse kerktoren: ik moest slechts de foto van de toren bekijken, om te weten dat het bouwwerk authentiek was. Dat wilde ik per se van dichtbij gaan bekijken.

Die toren dateert uit de twaalfde eeuw: hij is dus zowat 1.000 jaar oud!
Als bouwmateriaal werd silex gebruikt, wat in die tijden in Limburg (toen het graafschap Loon) niet ongebruikelijk was. Sterk is silex in ieder geval: er zal ooit wel wat restauratie aan te pas gekomen zijn, maar de toren staat er nog altijd imposant te wezen. De romaanse kerk zelf heeft in de periode 1430-1509 plaats moeten maken voor een nieuw gebouw in Demergotiek, die in deze streken toentertijd typisch was. Alleen de oude toren bleef behouden, maar er kwam wel een nieuwe spits op.


Sint Genovevakerk: de toren uit de 12de eeuw; op de voorgrond de classicistische kerkhofpoort uit 1765


Het deel vlak onder de nieuwe spits vind ik het meest geslaagd: symmetrisch geplaatste rondboogvensters met zuiltjes die die vensters nog verdelen. Het geeft het gebouw lichtheid en elegantie, het deed me zelfs denken aan Italiaanse campaniles, waar die manier van werken nog veel gesoftistikeerder werd toegepast.Twee lagen elegante rondboogvensters

Naast de kerkhofpoort staat een bord met informatie over het dorpsplein (het Sint Genovevaplein) en een tekening van het plein met de belangrijke gebouwen.
De tekst vertelt dat er al rond het jaar 650 een 'bedehuis' (kapel of kerkje) was gewijd aan de Heilige Genoveva van Parijs, en je leert ook de oude Latijnse naam van het dorp: 'Septimburias' komt voor in een heiligenleven uit het einde van de achtste eeuw, het woord betekent 'zeven koten'. Links naast de kerk staat de pastorij uit 1779, en erachter rechts is de 'Ouwerhoeve' met een duiventil met torentje uit 1665. Nogal wat merkwaardigs staat hier op een kleine oppervlakte bij elkaar: het plein en het dorpsgezicht zijn dan ook sinds 1983 beschermd. Zeer terecht, zeggen we dan.


Dorpsgezicht, beschermd sinds 1983

Maar het mooiste en interessantste heb ik dan nog zien: dat bevindt zich in de kerk, en dat zijn de muurschilderingen uit het einde van de vijftiende eeuw, of uit 1509 zeer precies: de bronnen verschillen van mening. Wat niet wegneemt dat die schilderingen een reisje naar Zepperen bijna een 'must' zijn.


Maria met kind, 1509 of iets vroeger

Geen opmerkingen: