dinsdag 28 januari 2020

Sint-Truiden: prof. Luc Snoeckx over 'Les Aquafortistes Belges'

Al bijna twee weken geleden hield mijn schoonbroer Luc Snoeckx een lezing over de 'Société des Aquafortistes Belges', een genootschap van etsers dat bestaan heeft van 1886 tot 1913. In Sint-Truiden had die voordracht plaats omdat zich daar, in het stadsarchief, een belangrijke verzameling van die etsen bevindt. Die komt van de Truienaar Jan Govaerts, een kanunnik aan de kathedraal van Luik, die zijn collectie etsen aan de vzw Vrienden van het St. Agnes Begijnhof heeft nagelaten. Daar diende enige orde in geschapen te worden en daar heeft Luc Snoeckx zich mee beziggehouden, zodat hij ondertussen ook een excellente kenner van die 'Belgische etsers' geworden is.


In 1888 werd een eerste map met 15 geselecteerde etsen uitgegeven - daar ging een wedstrijd aan vooraf -, en dat duurde zo, met een paar onderbrekingen tot 1913: in 1914 werd er geen map meer gepubliceerd, want de mensen, ook de kunstenaars, hadden toen andere besognes.


Prof. Luc Snoeckx

Voor de voordracht waren een aantal van die etsen te bekijken en te bewonderen, onder andere van James Ensor, Theo Van Rijsselberghe, Eugène Laermans, Fernand Knopff, zelfs Jakob Smits. Veel meer kunstenaars hebben voor die mappen werken geleverd, maar hun namen zijn vooral bij specialisten bekend: ik kende er in ieder geval weinig of geen van. Maar dat ligt natuurlijk aan mij, zoveel zal duidelijk zijn. Ik hoor niet bij die specialisten!


Henri Cassiers, L'église de Veere, Album 1902

De eerste ets die mij trof, is er een van Henri Cassiers, een Antwerpenaar: van hem verbeeldt een werk de grote kerk van Veere, en die herkende ik natuurlijk meteen: zo ziet dat gebouw er nu nog uit. De ets zelf komt uit het album van 1902. Die Henri Cassiers heeft veel in Zeeland gewerkt, en hij is ook de man die affiches voor de Red Star Line gemaakt heeft: in het gelijknamige museum in Antwerpen kun je ze zien, en worden ze in veel kleiner formaat als koelkastmagneten aan de man/vrouw gebracht.

Het volgende werk is van ene D. De Haene: 'periode niet gekend' staat achter zijn naam. Laten we maar denken dat deze raaf een tribuut is aan 'De onbekende Kunstenaar'. Raadselachtig vond mijn schoonbroer wat in de rechterbovenhoek van de ets stond: 'Never more'. Waarop de germanist in mezelf eventjes sprak: E.A Poe is de dichter van 'The raven', waarvan de strofen vanaf halfweg het gedicht eindigen op 'Never More'. Raadsel opgelost, ik heb hem nadien nog de tekst bezorgd. In dat gedicht heeft de ik-persoon zijn geliefde Lenore verloren, een raaf komt zijn kamer, of zijn dromen binnen, en herhaalt hem voortdurend dat zijn verlangen om haar terug te zien nooit vervuld kan worden: de zwarte raaf maakt de onverbiddelijke onomkeerbaarheid van de dood duidelijk! Laatste verzen van de voorlaatste strofe: 'Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!' 'Quoth the raven, 'Nevermore.' Je kunt dit zien als een Orpheusverhaal, het gaat over het diepe verlangen naar de gestorven geliefde, en de raaf staat voor de dood zelf. Achttien strofen van vijf en een halve verzen besteedt Poe aan dit tragische gegeven, en wat mij betreft: zeer indringend is het. Na grondige lezing sta je niet op en huppel je monter en opgewekt weer de wereld in.


D. De Haene, levensdatums niet gekend, Le corbeau / Never more, Album 1893

In het Album van 1896 zit ook een Ensor: 'Le triomphe de la mort', en dat is ook niet dadelijk het vrolijkste tafereel denkbaar! Een stoet opeengepakte mensen komt uit een straat gedrumd - dat doet nog denken aan de 'Intocht van Christus in Brussel' - daarboven vliegt Magere Hein, Pietje de Dood of hoe zijn naam ook mag zijn: een afschrikwekkend geraamte is het, met een zeer grote zeis, niemand zal ontsnappen. De twee hoekhuizen staan in brand, rechts vliegt of valt iemand door het dak het huis in, op de benedenverdieping houdt een hoerenkast haar laatste 'voorstelling': Eros en Thanatos, waar hebben we het meer gehoord of gezien? Dit is een Ensor op zijn best: waanzinnige, macabere humor, even absurd als het leven zelf. Ik hou wel van deze Ensor.


James Ensor, Le triomphe de la mort, Album 1896

Het naturalisme is vertegenwoordigd met een ets van Eugène Laermans: La sieste, uit 1898. Op een uitgestrekt veld, dicht bij het dorp met kerktoren, wordt het koren gepikt: vader, met zijn zeis nog in de hand, komt vrouw en kinderen te drinken brengen. Het tafereel op de voorgrond is nogal duister, je zou nog kunnen zeggen dat dat past bij het 'Hard Labeur', zoals de titel van een roman van Reimond Stijns uit 1904 luidde. Beide gaan alleszins over dezelfde tijd, toen men sprak van 'Arm Vlaanderen'.


Eugène Laermas, La sieste, Album 1898

Van een totaal andere aard is een werk van Armand Rassenfosse uit 1894: Eva. Geen Eva uit het scheppingsverhaal is dit, voor mij is het meer en verbeelding van 'das ewig weibliche': deze vrouw zit daar vrank en vrij verleidelijk te wezen, met een blik van 'wie doet mij wat?' of 'wie durft, komt maar af!' Ze doet mij eerlijk gezegd ook aan de vrouwen van Paul Gauguin denken, en dat zal ook wel komen door de bloemen in haar haar. Aantrekkelijk ets van Rassenfosse, die overigens zeker niet zomaar een prutser was, wel integendeel. Menige naakte vrouw heeft hij weergegeven: voor hem scheen het vrouwenlichaam ook het mooiste dat er was.


Armand Rassenfosse, Eva, Album 1894

Ten slotte: een eigenaardige ets van Albert Delstanche, uit 1914. In dat jaar werd er geen album meer uitgegeven, maar de onvermoeibare zoeker die Luc Snoeckx is, heeft in Zulte nog 9 etsen gevonden van een nooit uitgegeven Album. Die exemplaren dragen niet de droogstempel met de tekst 'Sté/ACQVAF./BELGES.' (Société des Aquafortistes Belges). Delstanche noemt zijn ets 'Pâques': maar van lente is nog helemaal geen sprake. Een kale, knoestige winterboom op de voorgrond, links een groepje van vijf of misschien meer treurende vrouwen, nonnen, aan hun hoofddeksel te zien, en rechts nog twee vrouwen in dezelfde desolate kleine vlakte. Veel contact schijnt er tussen de menselijke figuren niet te bestaan. Van lente is nog geen sprake schreef ik al, maar de vraag is of er ooit nog lente zal komen, want we zijn in 1914! Mogelijk is dit Hineininterprätation, maar het lijk mij ook wel een plausibele verklaring voor de uitwerking van deze ets.


Albert Delstanche, Pâques, Album 1914

Deze lezing was heel interessant, en heeft het talrijk opgekomen publiek van begin tot einde geboeid. De mensen hebben er ongetwijfeld veel bijgeleerd over kunstenaars van wie de namen nu voor de meesten van ons onbekend zijn: onbekend is onbemind zeggen we dan, en voor deze artiesten is dat ten onrechte: Cassiers en Rassenfosse om er maar twee te noemen. Luc Snoeckx weze dus bedankt voor zijn exposé. Ingrid Desmedt, van wie de naam op de eerste foto staat, is kunsthistorica en heeft Luc wegwijs gemaakt en begeleid in zijn onderwerp, want zelf is hij niet in de kunsten opgeleid. De vrouw van Luc, Agnes Dierckx, heeft de tentoongestelde foto's gemaakt: de echte etsen zijn ietwat te precieus om zomaar aan het licht blootgesteld te worden. Het publiek keek terug op een welbestede avond, die nog afgerond werd met een kleine receptie in Museum De Mindere in Sint-Truiden. En zo was iedereen verguld en tevreden.

zondag 5 januari 2020

Wenduine, Fernando Pessoa en Nona

Net zoals verleden jaar zat ik ook deze 1ste januari eventjes aan zee: drie dagen Wenduine, niet in de stralende zon, maar wel in het begin van de volgende 366 hoopvolle en gelukkige dagen waarin alles weer eens beter wordt dan in het afgelopen jaar. Mijn dochter, haar vriend en mijn kleindochter vergezelden mij, of eerder ik hen, want aan hen heb ik het te danken dat ik de Noordzee nog eens bezig kan zien. Dat noem je dan een gelukkige start van het jaar: wie hoort mij klagen?

Steeds binnen zitten is natuurlijk geen optie, en een wandeling onder grijze wolken en in behoorlijk wat wind is ook een uitstap: wie hoort ons klagen? Dus wij naar de zeedijk. Het eerste wat ik tegenkom is een gedicht, preciezer een fragment van een gedicht van nog niet eens de eerste de beste: van Fernando Pessoa is het, een Portugees in het kille Noorden!


Ode Maritima (fragment)

O, de dauw over mijn opwinding!
De koelte van de nacht over mijn innerlijke oceaan!
Plotseling staat alles in mij voor een nacht op zee.
Vol van het enorme en zo menselijke mysterie van de nachtelijke golven.
De maan rijst aan de horizon
En als een traan ontwaakt in mij de blijde kindertijd.
Mijn verleden keert terug, als was die kreet der zeeën
Een geur, een stem, de echo van een lied
Dat mijn verleden aanriep
Om dat geluk dat ik nooit meer zal hebben.

Die waarheid staat daar te lezen: het geluk van de blije kindertijd komt nooit meer terug! In de zomer lees je dat gedicht misschien ook, maar de stralende zon en een helblauwe hemel lokken je het water in, op zoek naar dat geluk dat je nooit meer zal hebben.

Van de 'Ode Maritima' staan langs heel de Belgische kust 38 fragmenten in dijken en op staketsels. En als je dat nog niet genoeg vindt: je kunt er nog 65 vooral Nederlandstalige gedichten lezen: het moet niet altijd zonnebrandolie en Nivea zijn! Al van in 2004 kun je van deze teksten genieten: dat leer ik uit een artikel in 'De Tijd'.

Maar wij willen wandelen, hoewel dat soms een groot woord is: ik zit pontificaal in mijn scootmobiel, en de kleine Nona wordt door vader verplaatst en vervoerd in een bolderkar: kleine beentjes kunnen nog niet zo lang bewegen. En ze geniet ervan dat ze wat vertroeteld wordt: ouders ten dienste van, kindje kan zich uitleven, in en uit de bolderkar.


Bijna de boottrekkers van de Wolga


Nona leeft zich uit, in...


... en uit de bolderkar

Als ze een een massa strandzand op een hogere rij ziet liggen, - dat dient om tegen het nieuwe seizoen het strand weer op te hogen - is de kar plots te beperkt en te benepen: ze springt eruit en zet het op een hollen, boven op die hoge rij. Mama kan er achteraan, en zo blijft iedereen fit, en heeft iedereen plezier.

En zo beleeft Nona een klein deeltje van het geluk dat ze nooit meer zal hebben, maar dat zal ze zich later pas realiseren, zoals wij allemaal dat gedaan hebben. En daar word je dan weer melancholisch van.

O ja, hoe sterk was de wind op nieuwjaarsdag?


Zo stond de wind op nieuwjaarsdag!

donderdag 12 december 2019

Henri de Braekeleer bij Félicien Rops in Namen (2)

De Braekeleer schilderde ook interieurs pur sang, zonder dat hij de buitenwereld liet meespelen. Een daarvan is 'Het atelier', de omgeving die hij, zullen we maar veronderstellen, het best kende. Links zit een kunstenaar te schilderen - zelfportret vanop de rug gezien? - centraal het model dat vereeuwigd wordt: ze kijkt links naar beneden, zodat het voor de schilder iets kunstzinnigs heeft. En voor de rest staat het atelier vol kunst: een schildersezel, natuurlijk hoort die erbij, op de schouw een beeld, op de kast vazen in allerlei vorm, en aan de achterwand talloze schilderijen: als die allemaal van dezelfde schilderende man zijn, zou je zeggen dat hij niet goed in de markt ligt, de verkoop kan beter. Maar dat is allicht een slechte gedachte van mezelf. De Braekeleer lijkt te willen zeggen: dit ben ik in mijn wereld, en hier voel ik me goed. En wie zou hem dat misgunnen? Een mooi portret van de werkomgeving van de kunstenaar is dit.


Het atelier

'De man in de stoel' hangt ook op deze tentoonstelling. Misschien is dit het bekendste schilderij van De Braekeleer, voor mij is het in ieder geval 100 % jeugdsentiment. Toen ik mijn middelbare school deed (in het Atheneum van Turnhout) hingen in de gangen veel reproducties van Vlaamse en Belgische schilderijen: 'De man in de stoel' was er een van. Ik herinner me ook een ruiker van Frits van den Berghe, en 'De therapeut' van Magritte: die laatste is ook een zittende man, maar totaal anders van aard dan deze De Braekeleer. 'Humaniora' betekende toen meer mens worden, je werd naar een hoger peil getild:je wandelde dan ook voortdurend voorbij kunstreproducties.

Maar naar 'De man in de stoel' dus. Typisch De Braekeleer: de vensters staan open en laten het licht binnen (dat heeft hij bij de 17de-eeuwers gezien). Dat licht valt dan volop op de man in de stoel: een sukkelaar is dat niet. Hij is fatsoenlijk gekleed, een horlogeketting wijst op enige welstand, de hoed maakt hem tot een burger van stand. Maar hij is oud, hij zit te rusten en te mijmeren met de ogen open: hij denkt aan vroeger, overpeinst zijn leven? Boven hem hangt een schilderij met naakte, vechtende figuren (tenminste, dat maak ik ervan), en daarboven staat een gemijterde bisschop met staf in de hand. Ook zeer nauwkeurig uitgewerkt is het behang op de achterwand: geduld en uren werk moeten daarin zitten. En zo hangt er een zeer rustgevende sfeer over dit schilderij: ik vind het prachtig.

s

De man in de stoel, 1876

Een ander genrestuk is de maaltijd: aan een volle tafel zit een goed geklede dame uit de bourgeoisie te eten: je moet haar rok eens bekijken: krot en compagnie is nog wat anders! Het interieur en wat er allemaal in staat, getuigt niet direct van armoede: die is de betere klasse, ongetwijfeld!


De  maaltijd, 1885

Vlak bij deze twee De Braekeleers hangt een doek van de vroege Ensor, uit 1880.
'Le salon bourgeois' heet het, en het laat een totaal andere manier van schilderen zien: je ziet een vrouw, een tafel met wit tafelkleed, een raam met een wit gordijn, maar toch blijft het schilderij redelijk donker, en alles wat er te zien is, wordt allesbehalve nauwgezet weergegeven. Ensor lijkt een totaal andere houding tegenover de bourgeoisie te hebben dan de Braekeleer. Ensor was dan ook niet de brave burgerman. Leuk is het wel om het contrast tussen beide schilders te zien: niet iedere schilder gaat dezelfde richting uit. Ensor is meteen een heel stuk moderner.


James Ensor, Le salon bourgeois, 1880

zondag 8 december 2019

Henri De Braekeleer bij Félicien Rops in Namen

Nog tot 2 februari van volgend jaar kun je in Namen, in het Félicien Rops Museum, een mooie en interessante tentoonstelling bezoeken: 'Henri De Braekeleer' heet die, met de ondertitel 'Fenêtre ouverte sur la modernité'. Je zou nog denken: 'Tiens, De Braekeleer bij Félicien Rops, wat hebben die met elkaar gemeen?' Wel, meer dan op het eerste oppervlakkige zicht zou lijken. Rops is een iets oudere tijdgenoot, en ook een pleinairist, hoewel dat aspect van zijn werk weinig bekend is; het is er ook het grootste deel niet van. En van De Braekeleer is ook bekend dat hij naar zee ging: naar Heist (bij Knokke) om de duinen en de zee te schilderen. Rops had dat ook al gedaan, en hij apprecieerde De Braekeleer dan ook. En beiden waren ze modernisten: ze weken af van de begane paden, van het academisme, van de romantiek van Gustaaf Wappers bijvoorbeeld. Gustaaf wie?

De Braekeleer was ook gebiologeerd door het licht, en hoe hij dat kon weergeven: hij deed me denken aan Johannes Vermeer en Pieter de Hoogh, Nederlandse meesters uit de zeventiende eeuw. Vensters heeft hij nodig, zodat het licht naar binnen kan stromen, en kan contrasteren met het binnenhuis. Een prachtvoorbeeld vind ik 'De Teniersplaats'. De constructie van het werk bestaat uit twee hoofdletters 'L': eentje ondersteboven aan de rechterbovenhoek, en een gewone aan de linkerbenedenhoek: een chiasme is het doek eigenlijk. De vrouw zit voor het raam naar buiten te kijken, naar de Teniersplaats, en naar de kerk in de achtergrond: de Sint-Jacobskerk is dat, waar Rubens begraven ligt. Met liefde voor het detail is deze scène weergegeven, zeer echt doen de huizen en de kerk aan, net zoals de vrouw, die dromerig (verlangend) naar buiten zit te kijken. Rustig is het er, geen voertuigen of paarden te zien: Van de tegenwoordige drukte van de stad aan de Schelde had men toen nog geen benul. Rustig realisme vind ik dit, een doek om van te houden.


De Teniersplaats in Antwerpen (1878)

'Luisteren naar de beiaard' heet een werk uit 1874: Natuurlijk herkent iedereen de grote toren van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in het grote venster, en het onafgewerkte torentje in het kleine venster rechts. De Braekeleer heeft er links nog een klein venster bijgeschilderd, zodat je een symmetrie krijgt: hij wist zijn schilderijen wel te construeren, De Braekeleer. De vrouw die in de stoel zit en naar de toren wijst, is zijn echtgenote: zij tweeën hielden veel van beiaardmuziek, en dit schilderij is er het bewijs van.


Luisteren naar de beiaard, 1874

Als het over licht en weerspiegelingen gaat, is 'De man aan het venster' een meesterwerk zonder meer. Je ziet de daken weerspiegeld in het open venster rechts, en - maar dat zie je niet zo goed op de foto - genuanceerd en veranderend licht in de verschillende ruitjes: zo echt en zo mooi en zo subtiel is dat, je zou er over willen wrijven. Hier geeft De Braekeleer de essentie van licht op glas weer, en dat alleen maar met verf! Een grootmeester was hij, laten we daar maar niet aan twijfelen. De man en zijn reflectie is een tweeling in het andere raam dat openstaat. Symmetrie is er ook weer: drie ramen, in het midden de man. En boven de man drie schouwpijpen die de eentonigheid wat breken: het moet niet altijd overal hetzelfde zijn!


De man aan het venster, ca. 1874-76

Ik vind deze intieme stadsgezichten zeer geslaagd, maar wat interieurs betreft had De Braekeleer ook best heel wat pijlen op zijn boog. Daarover heb ik het nog wel!

dinsdag 26 november 2019

Borman en zonen: gestolen goed gedijt niet

Kom ik de familie Borman in mijn krant van gisteren (25.11) tegen: twaalf in hout gesneden beeldjes uit de late middeleeuwen (eigenlijk uit de 16de eeuw) zijn in beslag genomen! De gemeente Boussu-lez-Mons heeft namelijk klacht ingediend: daar zijn de 12 beeldjes in 1914 gestolen! De dieven zijn al in 1915 veroordeeld , maar de buit van de diefstal is toen niet boven water gekomen. In de jaren 30 duiken ze in Zweden op, onze koningin Astrid heeft toen bemiddeld om ze terug te krijgen, zonder resultaat evenwel. Zijn dan via-via en te goeder trouw in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen terechtgekomen.

Boussu wil zijn beeldjes - de onderste laag van een retabel, schepping van Pasquier Borman - natuurlijk nog altijd terug, maar Rotterdam verklaart dat de dingen daar niet in gunstige klimatologische omstandigheden bewaard kunnen worden, en dat ze opnieuw kunnen gestolen worden. Eigenlijk bedoelen ze: zullen. Niet waar, zegt Boussu, die omstandigheden zijn nu perfect in orde, en de kapel waar ze bewaard zullen worden, heeft een antidiefstalsysteem! Ja maar, zegt Rotterdam, de diefstal is verjaard! (Hollands foefje?) Ha neen, zeg Boussu, het gaat over nationaal patrimonium, het is dus onvervreemdbaar en onverjaarbaar! Voorlopige uitslag: 0-0.

Het gelukkige toeval heeft ervoor gezorgd dat ik tijdens mijn bezoek aan de tentoonstelling ook een foto heb gemaakt van een van die beeldjes: Het heeft eigenlijk geen titel, want het was deel van een groter geheel, maar in het licht van het vorige heb ik het zelf een naam gegeven: De Discussiërende Schriftgeleerden. De Here kan het toch allemaal goed beschikken!



De Discussiërende Schriftgeleerden

maandag 25 november 2019

Jan II Borman (slot) - Museum M Leuven

Over Jan II Borman kun je bezig blijven, maar ik ga niet elk beeld prijzen en loven. Een speciaal kunstwerk is een zogenoemd 'Marianum': dat zijn  twee Mariabeelden die met de rug tegen elkaar staan. Gewoonlijk worden die dan nog omringd door een grote stralenkrans: in de kerk van Zoutleeuw is er zo een te zien. De twee beelden op  deze tentoonstelling zijn speciaal voor de gelegenheid weer bij elkaar gebracht: gewoonlijk staan ze op twee verschillende plaatsen. En hoewel ze echt wel bij elkaar horen, zijn het toch twee verschillende uitvoeringen van hetzelfde thema: Maria met kind. Dat kind is hier geen baby meer, maar een jongetje van een jaar of vijf dat het leven best vrolijk tegemoet ziet. Wist het ventje toen al veel!



Marianum

Wie werd er in die tijden al gebeeldhouwd? Koningen, keizers, hertogen, graven, en vooral heiligen van beider kunne, meer zal dat niet geweest zijn. Vrouwelijke heiligen moeten voor ambitieuze beeldhouwers echte uitdagingen geweest zijn: het meesterschap toonde zich vooral in de behandeling van de kleren, van de kapsels, van de uitdrukking van de gezichten. Je moest ze dus voortdurend goed geobserveerd hebben, die dames en heren van betere stand, maar als je een beetje beeldhouwer was, kan dat niet echt een probleem geweest zijn, denk ik dan maar.

Je ziet dat bij Maria Magdalena: over de plooival heb ik het al eens gehad, maar hier heeft Jan II voor een opmerkelijk realistisch detail gezorgd: de jurk van Maria Magdalena is te ruim voor haar, of zij is er te mager voor, en waar die jurk iets te losjes om haar middel zit, zie je dat aan de stof die wat invalt. Dat is van een superieur realisme, zou ik dan zeggen. Ik heb ook eens opgezocht waarom deze heilige zeer vaak met een pot in haar rechterhand wordt afgebeeld: daar zit de zalf in waarmee ze Christus' voeten tijdens het Laatste Avondmaal zou gezalfd hebben.


Maria Magdalena

Nog zo'n prachtbeeld geeft de Heilige Gertrudis van Nijvel weer.  Zij was de abdis van het klooster in Nijvel dat door haar moeder gesticht was, en daarom draagt zij een staf, als teken van haar waardigheid. Haar hemd zit iets te vast rond haar romp, en dat zie je aan de twee plooien in het middel. Jan II Borman moet dat ongetwijfeld bijzonder graag gedaan hebben, de juiste details weergeven: het toonde zijn meesterschap, maar ik kan me goed inbeelden dat hem dat amuseerde! Ik vind het fantastisch dat je in die beelden na 500 jaar de mentaliteit van de schepper kunt terugvinden. Ongelooflijk, toch!


De heilige Gertrudis van Nijvel, abdis

zondag 17 november 2019

Jan II Borman - Museum M Leuven

 In 'Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen', jaargang 57, aug/sept 2019 lees ik: '...ende dat hij die beste meester beeldesnijdere es...'. Zo wordt in een contract uit 1513 over Jan II Borman geschreven: als een kunstenaar van tweede garnituur wordt hij door zijn tijdgenoten helemaal niet beschouwd, wel integendeel. De zoon van Jan I Borman leefde van ca. 1460 tot ca. 1520. Hij hoort oorspronkelijk thuis in Leuven, waar hij zijn vak van zijn vader leerde, met wie hij later nog vaak samenwerkte. Leuven verlaat hij voor Brussel, waar hij in 1479 in het ambacht ingeschreven wordt, en hij is er zeker tot 1516 actief gebleven. (OKV, jaargang 57, nummer 4)

Zijn beelden zijn vaak groter dan die van zijn vader: hij heeft niet alleen retabels gemaakt (zijn vader trouwens ook niet).  Het eerste werk dat je van hem ziet is een 'Sint-Hubertus' uit circa 1483. Het is gewoon een prachtig beeld: zijn gezicht is echt naar het leven weergegeven, de plooival van mantel en kleed komt zeer natuurlijk over. Leuk is dat aan zijn voeten een kleine Hubertus geknield zit te bidden, terwijl aan de andere kant het hert zit met de gekruisigde Christus in zijn gewei: de legende moest er natuurlijk ook bij! De polychromie van het beeld is niet origineel: dat is allicht werk van een 19de-eeuwse neogoticus.


Sint-Hubertus, ca. 1483, eikenhout

Hij heeft ook een 'Madonna met kind' gebeeldhouwd, in witte kalksteen; die komt uit de jaren 1480-1490. De audio guide wist me te vertellen dat het beeld 600 kilogram weegt, en dat het waarschijnlijk buiten heeft gestaan. Het is meer dan levensgroot: 192 cm hoog is het. Ik heb best bewondering voor de manier waarop Jan II met zijn materiaal omgaat: de plooien in Maria's jurk zijn zonder meer virtuoos, haar gezicht is bijzonder sereen, en haar haar is met dezelfde virtuositeit zeer levend weergegeven. Aan dit beeld kun je zien dat Jan II Borman zijn métier meer dan grondig beheerste, hij had dat echt in de vingers, hij is een bijzonder kunstenaar. De Italianen waren destijds al volop met de renaissance bezig, die zijn  dus al veel moderner, maar dat wil niet zeggen dat de 'Bormannen' niet ook meer bekendheid en roem waard zijn.


Madonna met kind, witte kalksteen, 192 cm

In een houten 'Madonna met kind' laat Jan II de kleuter die Christus ondertussen geworden is spelen met de pagina's van een dik boek (bijbel, graduaal) waarin Maria probeert te lezen: en dat doen dergelijke ventjes ook wanneer ze voelen dat ze geen aandacht krijgen; psychologisch correct beeld is dit!


Maria met kind - (met Christus als gewone kleuter)

Jan II Borman kan het ook ingetogener: het gezicht van een staande 'Ecce homo) bewijst dat. Christus heeft zijn bespotting en geseling doorstaan, alleen de kruisdood wacht nog op hem. Hoe hij eraan toe is, blijkt wel duidelijk uit zijn gelaatsuitdrukking: aan het einde van zijn krachten is hij met zijn afgemagerd gezicht, open mond omdat hij zo moeilijk aan lucht kan komen, ogen nog nauwelijks open te houden, terwijl hij zijn vernederende doornenkroon nog draagt! Algehele verslagenheid en diepe tristesse spreken uit dit beeld, waaruit als het ware alle leven verdwenen is. Bijzonder expressief is dit beeld, een ander meesterwerk van Jan II Borman.


Ecce Homo

Deze goed gestoffeerde tentoonstelling biedt echter nog meer!