dinsdag 3 maart 2015

Turnhout, Begijnhofkerk - vier beelden

Vier van de beelden bij de biechtstoelen in de Begijnhofkerk.


De Heilige Petrus, met zijn omgekeerd kruis, zijn sleutel en een boek (de bijbel?)


Koning David met zijn harpVeronica met het doek waarop de afdruk van Christus' gezichtMaria Magdalena met haar symbool van de vergankelijkheid

Augustus 2016

Sint Pieter en Maria Magdalena zijn twee figuren die je zeer vaak bij biechtstoelen afgebeeld kan zien. Ik heb ondertussen ook gevonden waarom: zij zijn twee voorbeelden van de berouwvolle zondaar: Petrus die voor de haan driemaal had gekraaid Christus ook driemaal had verraden (wat hem nog voorspeld was ook!), en Maria Magdalena die haar lichtzinnige levenswandel krachtig de rug toekeerde. Daarom dus, ze moeten tijdens de biecht inspirerende voorbeelden zijn. De iconografie van de Kerk is zelden gratuit of dom, stel je dan weer eens vast.

Geen opmerkingen: